Od blisko 9 lat oferujemy formularze typu Selfmailer – zarówno w technologii pressuresealer jak i nowszej heatsealer.

Since 9 years we have offered Selfmailer  forms in two most popular technologies:  pressuresealer and heatsealer. The main application is delivery of PIN codes and TAN cards,  wage envelopes etc. Selfmailer are mostly single sheet of paper, with applied classified information,  personalized in transaction printing and sealed online with no possibility to see sensitive data by system operator.

W ofercie posiadamy:

 

  • Formularze PIN, formularze utajnione wykorzystywane w bankowości, do wysyłki kodów PIN / PUK, formularze PIN pozwalają na wysyłkę kodu PIN karty w sposób uniemożliwiający jego odczytanie przez osoby trzecie. Mogą posiadać formę składanych druków bezkopertowych.
  • Formularze TAN, formularze poufne zawierające kody jednorazowe, stosowane przez banki, w celu autoryzacji transakcji, wysyłane są w kopertach poufnych.
  • Formularze RMUA, informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, którą płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu.
  • Formularze poufne dla działów finansowych i personalnych firm, służące przykładowo do tworzenia kopert placowych – „pasków”.
  • Formularze wyciągów bankowych, do wysyłki wyciągów z kont bankowych, jak również raportów transakcji przy użyciu kart kredytowych.
  • Formularze utajnione, wykorzystywane przez domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne.

 

Formularze Selfmailer to jedno lub kilku kartkowe dokumenty które po zadrukowaniu i personalizacji w systemach druku transakcyjnego są składane i zaklejane przez specjalne urządzenie zwane Sealer’em. W zależności od rodzaju urządzenia Sealer zamyka dokument metodą ciśnieniową lub termiczną.safe

Proponujemy Państwu usługi w zakresie druku i wysyłki tego typu korespondencji lub kompleksową implementację systemu Selfmailing’u. Oferujemy wyłącznie urządzenia produkcji UE. Z uwagi na bardziej przyjazne użytkowanie oraz dłuższą przydatność formularzy do użycia, w naszej znajdą Państwo Sealer’y termiczne. Oferujemy całą gamę formularzy zintegrowanych w tym 3 certyfikowane w Europie systemy PIN. Posiadamy referencje 3 w systemie CIS (Classified Information System).
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

 

[like]

Facebook